Sign. - Waar staat de bijzondere curator in het huidige rechtsbestel inmiddels?


Drie jaren na de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is het interessant te bezien wat de rechtspraktijk met de mogelijkheid van het doen benoemen van een bijzondere curator heeft gedaan. De auteur zet een aantal uitspraken op een rij en beziet of hieruit een bepaalde tendens kan worden afgeleid. Is het een bruikbaar instrument dat minderjarigen, advocaten en rechters in bepaalde gevallen kunnen gebruiken en heeft het een toegevoegde waarde?

(mr. I.J. Pieters, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/4, p. 97)

Verder lezen
Terug naar overzicht