Sign. - Waardering serviceflats


In lijn met de goedkeuringen die reeds zijn getroffen voor de jaren 2010 tot en met 2013 zal op 1 januari 2014 in de Successiewet worden vastgelegd dat een serviceflat wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer als die waarde door een persoonlijke verplichting tot betaling van servicekosten voor diensten die geen betrekking hebben op de woning zelf, in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde (artikel 21 lid 10 SW).

Verder lezen
Terug naar overzicht