Sign. - Wanneer verliest een beschikking houdende voorlopige voorzieningen haar kracht?


Een beschikking voorlopige voorzieningen verliest haar kracht indien niet binnen vier weken na haar dagtekening een verzoek tot echtscheiding of een verzoek tot scheiding van tafel en bed is gedaan. Wanneer neemt de termijn van vier weken een aanvang? De rechtbank is van oordeel, met verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat de termijn een aanvang neemt op het moment dat de eerste beschikking is afgegeven.

(Rechtbank 's-Hertogenbosch 16 november 2011, LJN BU5847)

Verder lezen
Terug naar overzicht