Sign. - Wetsvoorstel met vaderschapspresumptie bij geregistreerd partnerschap en alternatieve voogdijbenoeming


De regering heeft op 28 januari 2013 een wetsvoorstel (33.526) ingediend bij de Tweede Kamer waarin diverse wijzigingen worden voorgesteld met betrekking tot het personen- en familierecht (Boek 1 BW). Hieronder een selectie uit de voorgestelde wijzigingen.
Op grond van het huidige artikel 1:199 sub a BW wordt de echtgenoot (man) van de moeder van een kind dat tijdens het huwelijk wordt geboren, vermoed de vader van het kind te zijn. Voorgesteld wordt deze regel ook te laten gelden voor een geregistreerd partnerschap (en gaat alleen gelden voor kinderen die zijn geboren na inwerkingtreding van het voorstel).
Voorgesteld wordt artikel 1:292 BW zodanig te wijzigen dat ouders zowel bij testament als door middel van een aantekening in het gezagsregister een voogd kunnen aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun minderjarige kinderen kan verkrijgen. Indien van beide mogelijkheden gebruik is gemaakt, zal alleen de meest recente aanwijzing effect hebben. Anders dan bij het testament is een voogdijbenoeming via het gezagsregister openbaar.
Door de voorgestelde wijziging van artikel 1:69 BW worden bloedverwanten in de neergaande lijn van een van de echtgenoten of geregistreerd partners bevoegd om nietigverklaring van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te verzoeken zonder dat er – zoals nu – gewacht hoeft te worden dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap op andere wijze is ontbonden. Deze optie is vooral van belang als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten door een persoon die niet in staat was zijn/haar wil te bepalen (bijvoorbeeld door dementie).
In het wetsvoorstel lesbisch ouderschap (33 032), dat thans ter behandeling ligt bij de Eerste Kamer, is…

Verder lezen
Terug naar overzicht