Sign. - Wetsvoorstel wijziging RWN in verband met lesbisch ouderschap ingediend


Begin februari 2013 is wetsvoorstel 33 514 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel heeft tot doel de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) aan te passen in verband met het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap (33 032).
Voorstel 33 032 maakt het mogelijk dat de vrouwelijke partner van de moeder (de duomoeder) anders dan door adoptie juridisch ouder wordt van het kind van de moeder. Aan het juridisch ouderschap zijn nationaliteitsrechtelijke gevolgen verbonden. Ingevolge 33 032 moet de definitie van 'moeder' in de RWN worden gewijzigd. Dit is niet langer alleen de vrouw uit wie het kind is geboren. Ook wordt de term 'gerechtelijke vaststelling vaderschap' vervangen door 'gerechtelijke vaststelling ouderschap' (= vader- en moederschap).

(Rijksoverheid)

Verder lezen
Terug naar overzicht