Sign. - Wetswijzigingen op stapel in het huwelijksvermogens- en echtscheidingsrecht


Recent werden twee nieuwe wetsvoorstellen gepresenteerd. Het ene heeft nog de 'concept'-status en beoogt de wettelijke gemeenschap van goederen als basisstelsel te beperken. Het andere komt van regeringszijde en moet mogelijk maken dat paren zonder het gezag over minderjarige kinderen voortaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een eind aan hun huwelijk kunnen maken. De auteur geeft een korte impressie van beide voorstellen.

(L.A.G.M. van der Geld, De Notarisklerk 2014/1-2)

Verder lezen
Terug naar overzicht