Sign. - Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming voor 2013


Het besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang is op 18 oktober gepubliceerd. Een aantal eerder aangekondigde maatregelen is hiermee vastgelegd. De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor wie ouders de hoogste kinderopvangkosten hebben. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van € 17.230 of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag. Ouders met een gezamenlijk inkomen van € 118.189 of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag. De vergoedingspercentages voor het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012.
De maximumuurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden voor 2013 verhoogd. Voor dagopvang wordt de maximumuurprijs € 6,46, voor de buitenschoolse opvang € 6,02 en voor gastouderopvang € 5,17.

(Ministerie van SZW)

Verder lezen
Terug naar overzicht