Sign. - Winst op kwijtgescholden lening is vrijgesteld


Belanghebbende participeert via haar deelneming in maatschappen die onroerende zaken exploiteren en heeft dit gefinancierd door middel van een lening. Met de uitlener is op basis van een kredietovereenkomst afgesproken dat indien de verkoop onvoldoende oplevert om de schuld af te lossen, het restant van de schuld wordt kwijtgescholden. Nadat de onroerende zaken met verlies zijn verkocht, scheldt de uitlener het restant van de schuld dan ook kwijt. In geschil is of de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is. De inspecteur is van mening dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing is, omdat de uitlener rechten heeft prijsgegeven die zij nooit heeft gehad. Hij stelt dat het bevrijd zijn van de schuld in samenhang met het verlies op de onroerende zaken leidt tot waardering van de schuld op nihil waardoor geen ruimte meer zou zijn voor de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Hof arnhem oordeelt dat het voordeel dat in aanmerking wordt genomen als gevolg van de waardering van de schuld, moet worden aangemerkt als een voordeel verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers. Derhalve is op het voordeel genoten door belanghebbende de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof. (HR 23 september 2011, nr. 10/02789)

Verder lezen
Terug naar overzicht