Sign. - Zijn partijen afkoop van partneralimentatie overeengekomen?


M en V hebben in een notariële akte de gevolgen van hun echtscheiding vastgelegd. Daarin is onder meer het volgende bepaald: 'Uit een berekening die aan deze overeenkomst zal worden gehecht blijkt dat de man en de vrouw over en weer geen alimentatie behoeven te voldoen. Partijen zijn bij wege van vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat de man aan de vrouw een bedrag zal voldoen bij wijze van verrekening van [€ 43.239,33] ineens en dat daarmee zijn plichten ten aanzien van de partneralimentatie voor nu en in de toekomst zijn voldaan.' In het echtscheidingsconvenant is verder bepaald dat V wegens overbedeling van gemeenschappelijke goederen € 45.489,33 aan M is verschuldigd, doch dat zij dit bedrag niet zal voldoen. 'Dit ter voorkoming van een eventuele procedure over de verdeling en de eventueel te betalen alimentatie, zoals hiervoor in de overeenkomst vermeld.' M heeft in zijn IB-aangifte voormeld bedrag van € 43.239,33 als alimentatie afgetrokken. De belastinginspecteur heeft daarop dat bedrag als ontvangen alimentatie bij V belast. Voor het hof is in geschil of deze heffing door M aan V moet worden vergoed.
V is van mening dat zij met M geen afkoop van alimentatie is overeengekomen. Volgens V is met M afgesproken dat de alimentatie op nihil werd gesteld. V verwijst hierbij naar een e-mailbericht van de notaris die het convenant heeft opgesteld. De notaris heeft ná het sluiten van het convenant onder meer aan V het volgende geschreven: 'Er is geen enkele band tussen de overbedeling en de alimentatie. Dat uiteindelijk daar een bedrag is genoemd, is te wijten aan een fout van…

Verder lezen
Terug naar overzicht