SJP 2004/169, Hoge Raad 16-01-2004, AN8282, Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Erfrecht, Testamentaire voorwaarde en tweetrapsmakingen

Samenvatting

Op 2 februari 1978 is [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]) overleden. Zij was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]), uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren. Bij testament van 18 augustus 1960 heeft [betrokkene 2] over haar nalatenschap als volgt beschikt:

"(...) Ik benoem tot mijn enige en algehele erfgenaam mijn echtgenoot [betrokkene 1], onder bepaling nochtans dat al wat hij bij overlijden onvervreemd en onverteerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht