Societas Leonina (1996.41.2408)


Bespreking van HR 10 mei 1996, RvdW 1996, 117; Notafax 1996, nr 141 inzake de nietigheid van een vennootschap onder firma op grond van art. 7A:1672 BW (niet alle voordelen aan één vennoot) en de onmogelijkheid dientengevolge van conversie en inzake de nietigheid van een ouderlijke boedelverdeling wegens de onterving van een zoon. In zijn uitvoerige noot onder het arrest gaat Raaijmakers in op de vraag waaruit de nalatenschap van moeder respectievelijk later die van vader bestaat gegeven het feit dat er sprake was van…

Verder lezen