Splitsing van rechtspersonen (1997.49.3539)


Uitgebreide bespreking van het wetsvoorstel voor de fiscale begeleiding van de juridische splitsing. Simonis gaat eerst in op de civiele regeling en de vormen van splitsing. Daarna volgt de fiscale regeling.

In principe is de splitsing een belastbaar feit voor zowel de splitsende rechtspersoon (art. 14a Wet Vpb) als zijn aandeelhouders (art. 68a Wet IB). De splitsing kan onder voorwaarden fiscaal geruisloos plaatsvinden indien dit door bedrijfsoverwegingen (duurzame rationalisatie of herstructurering van de bij de splitsing betrokken activiteiten) wordt ingegeven. De faciliteit lijkt…

Verder lezen