Europees recht (EU)

Europees recht is een hele brede definitie en wordt toegepast in bijna alle rechtsgebieden. Bijvoorbeeld het financieel recht of het migratierecht. Met Europese regelgeving wordt bedoeld: het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het levensmiddelenrecht is zelfs op meerdere Europese verordeningen gebaseerd. Een ander rechtsgebied met een grote Europese dimensie is privacyrecht

Belangrijke thema’s in het Europees Recht

 • Privacy
 • Rechtstreekse werking 
 • Bevoegdheidstoekenning
 • Europees mededingingsrecht
 • Functioneren van de interne markt
 • ‘De vier vrijheden’
 • Europees institutioneel recht gaat over de structuur van EU-wetgeving, denk hierbij aan verdragen, instellingen, doorwerking in nationaal recht. Maar ook het stelsel van rechtsgangen en rechtshandhaving.
 • Gezondheidszorg, verdragen en regelgeving van de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa spelen een steeds grotere rol in de Nederlandse gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan de betekenis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voor het gezondheidsrecht en het EG-Verdrag voor het reguleren van de zorgmarkt.
 • Europees belastingrecht, de invloed van EU-recht op fiscale rechtsgebieden, zoals sociale zekerheid, pensioenen en formeel belastingrecht.
 • Europees migratierecht
 • Europees milieurecht

Wat biedt Sdu op het gebied van Europees recht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het Europees recht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In Sdu’s OpMaat vindt u nieuws, officiële publicaties en  jurisprudentie met betrekking tot rechtsgebieden waarop Europees recht van grote invloed is. Belangrijke Sdu-publicaties waarin Europees recht een belangrijke rol speelt zijn:

Europees recht (EU) in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie