Staatscourant 2009, 20383: Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 december 2009, nr. BJZ2009065763, tot intrekking van het Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 december 2009, nr. BJZ2009065763, tot intrekking van het Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie

Gepubliceerd op: 30-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht