Staatscourant 2009, 46: Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 februari 2009, nr. 2009-0000070368, tot wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88…

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 februari 2009, nr. 2009-0000070368, tot wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88/13/U76, tot vaststelling van de modellen, bedoeld in de Kieswet (Stb. 1989, 423) en het Kiesbesluit (Stcrt. 1989, 210) in verband met de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405)

Gepubliceerd op: 09-03-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht