Staatssteunonderzoek naar Poolse belasting detailhandel


Samenvatting

Op 19 september 2016 opende de Europese Commissie (EC) een diepgaand onderzoek naar het mogelijke steunkarakter van een Poolse belasting op de detailhandel. Op grond van de voornoemde regeling wordt belasting geheven over de maandelijkse omzet van ondernemingen waarbij wordt uitgegaan van drie banden: (i) omzet tot € 3,92 miljoen (0%); (ii) omzet tussen € 3,92 miljoen en € 39,2 miljoen (0,8%); en (iii) omzet boven € 39,2 miljoen (1,4%). De vraag is nu of de lager belaste ondernemingen een selectief voordeel hebben gekregen in de zin van art. 107, lid 1, VWEU. Er worden expliciet geen vraagtekens gezet bij het recht van Polen om zijn eigen (progressieve) tarieven te bepalen. Echter, Polen heeft volgens de EC nog niet aangetoond waarom het, in het licht van dit doel van de belasting, noodzakelijk is dat de kleinere spelers tegen een lager tarief belast worden. In juli 2016 besloot de EC dat een vergelijkbare Hongaarse heffing in strijd was met de staatssteunregels. De Poolse belasting is pas per 1 september 2016 van kracht geworden en heeft nog niet geleid tot betalingen. De EC heeft opschorting van de Poolse belasting geëist tot na afloop van het onderzoek.

Commentaar

De Europese Commissie (EC) heeft een onderzoek geopend naar een progressieve Poolse belasting op de detailhandel. Omdat het vooralsnog slechts gaat om een persbericht, volsta ik met een korte opmerking.

Het onderzoek ziet zoals gezegd op het gebruik van progressieve tarieven. De EC bevestigt in dit verband expliciet dat zij niet betwist het recht van…

Verder lezen
Terug naar overzicht