Stuitende werking collectieve actie geldt ook ten aanzien van vernietigingsbevoegdheid 1:89 BW


Het hof heeft in een ‘eegaleasekwestie’ twee prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld: “strekt de stuitende werking op de voet van art. 3:316 BW van een collectieve vordering in de zin van art. 3:305a BW zich uit tot de verjaring van de buitengerechtelijke bevoegdheid tot vernietiging van rechtshandelingen krachtens art. 1:89 BW?” en bij een bevestigend antwoord op die vraag: “leidt alsdan een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring van voor het tijdstip waarop de in art. 3:316 lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht