Successiewaardering beursgenoteerde effecten niet in strijd met verdrag


Voor effecten die zijn opgenomen in de Prijscourant wordt de waarde voor het successie- en schenkingsrecht gesteld op de slotkoers van de laatste beursdag voorafgaand aan de dag van de verkrijging (artikel 21 lid 3 SW). Tot 1 januari 2002 gold voor beursgenoteerde effecten een andere waarderingsmethode. Een keer per week werden de slotkoersen van maandag in de Officiële Prijscourant gepubliceerd. Deze koersen golden dan die hele week voor de Successiewet. Met een tussentijdse waardestijging of –daling werd dus geen rekening gehouden. Volgens Hof Den Bosch is…

Verder lezen
Terug naar overzicht