SW: waarde aandelenleasecontract niet lager dan opbrengst bij beëindiging


X sluit in 1997 een contract met Legio-Lease waarbij gedurende een bepaalde periode beursgenoteerde aandelen worden geleasd. Tijdens de looptijd van het contract overlijdt X. Op dat moment bedraagt de resterende betalingsverplichting aan Legio-Lease ƒ 35.000 en hebben de geleasde aandelen een beurswaarde van ƒ 80.000. Volgens het leasecontract hebben de erfgenamen de keuze om het contract voort te zetten dan wel om het contract zonder kosten te beëindigen. De erfgenamen kiezen voor het eerste. Volgens de inspecteur zijn de erfgenamen ten…

Verder lezen