Toepassing schuldsaneringsregeling afgewezen


X licht de schuld aan Stichting Waarborgfonds Eigen Woning niet toe. Er van uitgaande een Nationale Hypotheek Garantie de kwijtschelding van een restschuld mogelijk maakt indien men ten aanzien van het niet kunnen betalen van een hypotheeklening te goeder trouw is geweest en men volledig heeft meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de hypotheeklening te komen, kan de rechtbank er niet zomaar van uitgaan dat verzoeker ten aanzien van het ontstaan van deze schuld te goeder trouw is geweest. De rechtbank wijst het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht