Toepassing van het vertrouwensbeginsel (1998.30.3855)


X is als dierenarts werkzaam in een maatschap. Hij rijdt in een praktijkauto die hij tevens gebruikt voor de jacht. De inspecteur past over 1992 de forfaitaire bijtelling toe wegens privé-gebruik (art. 42 Wet IB).

X beroept zich op het vertrouwensbeginsel. In de jaren tot en met 1991 is de bijtelling van het autokostenforfait achterwege gelaten. Bovendien is over deze materie uitgebreid met de belastingdienst gecorrespondeerd. Er zou sprake zijn van opgewekt vertrouwen dat blijkens het arrest van de Hoge Raad van 13 december 1989…

Verder lezen