USZ 1997/220, EHRM 26-08-1997, , 84/1996/673/895 (met annotatie van GHvV)

Inhoudsindicatie

Onpartijdigheid rechter, vastedeskundigenprocedure

Samenvatting

Dezelfde rechter heeft eerst beslist in de vastedeskundigenprocedure, en is later als voorzitter van de Raad van Beroep opgetreden die besliste in de verzetsprocedure tegen deze beschikking. Het EHRM acht beslissend dat de rechter een college voorzat dat was gevraagd om te beslissen over een bezwaar tegen een beslissing waarvoor hijzelf verantwoordelijk was. Ook is het belangrijk dat dit college was samengesteld uit een professionele rechter, bijgestaan door twee lekenrechters. Met 6 tegen 3 beslist het EHRM dat art. 6, eerste…

Verder lezen
Terug naar overzicht