USZ 1997/250, HvJ EG 17-09-1997, , C-322/95

Inhoudsindicatie

Invaliditeitsuitkeringen, referentieperiode, tijdvakken van werkloosheid in andere Lid-Staat

Samenvatting

De artikelen 48 tot en met 51 EG- Verdrag, artikel 9 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en artikel 15, lid 1, sub f-ii van Verordening (EEG) nr. 574/72 moeten aldus worden uitgelegd, dat zij een Lid-Staat niet verplichten de referentieperiode waarin zijn nationale wettelijke regeling ter bepaling van het minimumverzekeringsvereiste voor de toekenning van een in validiteitsuitkering voorziet, te verlengen…

Verder lezen
Terug naar overzicht