USZ 1997/84, EHRM 21-02-1997, , 108/1995/614/702 (met annotatie van GHvV)

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling, objectieve rechtvaardiging, eigendomsrecht

Samenvatting

De Nederlandse Algemene Kinderbijslagwet maakte tot en met 1988 onderscheid tussen mannen en vrouwen ouder dan 45 jaar: die groep vrouwen was vrijgesteld van het betalen van premie ingevolge die wet. De betaling daarvan wordt bestreken door artikel 1, Eerste Protocol EVRM. Het eigendomsrecht kan niet in de weg staan aan nationale wetgeving die erop gericht is “to secure the payment of taxes or other contributions”.

Very weigthy reasons would have to be put forward before the Court could…

Verder lezen
Terug naar overzicht