USZ 1999/311, HvJ EG 09-09-1999, , C-281/97 (Krüger) (met annotatie van Mr. dr. Anne-Marie Gerritsen)

Inhoudsindicatie

Gelijke beloning van mannen en vrouwen, Kerstgratificatie

Samenvatting

Artikel 119 EG-Verdrag moet aldus worden uitgelegd, dat de omstandigheid dat werknemers die in de regel minder dan vijftien uur per week werken, daarvoor een normale bezoldiging van maximaal een fractie van het referentiemaandloon ontvangen en uit dien hoofde zijn vrijgesteld van de verplichte sociale verzekering, door een collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is ongeacht het geslacht van de werknemer, maar die in feite een aanzienlijk hoger percentage vrouwen dan mannen treft, van de daarin voorziene bijzondere…

Verder lezen
Terug naar overzicht