USZ 1999/330, Human Rights Committee 26-07-1999, , Communication nr. 786/1997 (Vos) (met annotatie van MD)

Inhoudsindicatie

Schending art. 26 IVBPR, Pensioenrechten, Ongelijke behandeling van mannen en vrouwen

Samenvatting

De aan het Comité voorliggende vraag is of de heer Vos slachtoffer is van een schending van artikel 26, omdat de berekening van de inbouw van zijn algemene pensioen in zijn ABP-pensioen voor hem als gehuwde man verschilt van die voor gehuwde vrouwen, ten gevolge waarvan hij minder pensioen ontvangt dan een gehuwde vrouw.

Het Comité merkt op dat het Europese Hof van Justitie al beslist heeft dat het verschil in berekening in…

Verder lezen
Terug naar overzicht