USZ 2000/184, HvJ EG 23-05-2000, , C-104/98 (Buchner e.a.)

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Naar geslacht verschillende pensioenleeftijd, Vervroegd ouderdomspensioen wegens arbeidsongeschiktheid

Samenvatting

De uitzondering waarin artikel 7, lid 1, sub a, van richtlijn 79/7/EEG voorziet, moet aldus worden uitgelegd, dat zij niet geldt voor een prestatie als het vervroegd ouderdomspensioen wegens arbeidsongeschiktheid voor de toekenning waarvan na het verstrijken van de termijn voor de uitvoering van de richtlijn in de nationale wettelijke regeling een naar geslacht verschillende leeftijdsvoorwaarde is gesteld.

Uitspraak

1. Bij beschikking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht