USZ 2000/185, HvJ EG 23-05-2000, , C-196/98 (Hepple e.a.)

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Naar geslacht verschillende leeftijdsvoorwaarde, Verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten

Samenvatting

De uitzondering waarin artikel 7, lid 1, sub a, van richtlijn 79/7/EEG voorziet, moet aldus worden uitgelegd, dat zij ook geldt voor een prestatie als de reduced earnings allowance waaromtrent het hoofdgeding wordt gevoerd, die na het verstrijken van de termijn voor uitvoering van de richtlijn in de nationale wettelijke regeling is ingevoerd en een naar geslacht verschillende leeftijdsvoorwaarde bevat.

Uitspraak

1…

Verder lezen
Terug naar overzicht