USZ 2000/317, HvJ EG 09-11-2000, , C-404/98 (Plum)

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van werknemers, Toepasselijke wetgeving, Detachering

Samenvatting

Artikel 14 lid 1 sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 moet aldus worden uitgelegd, dat het niet van toepassing is op werknemers van een in een andere lidstaat gevestigde bouwonderneming die worden ingezet voor bouwwerkzaamheden op het grondgebied van een andere lidstaat waar die onderneming al haar werkzaamheden, behoudens zuiver interne beheerswerkzaamheden, verricht. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub a, van die verordening vallen die werknemers onder de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht