USZ 2001/178, HvJ EG 10-05-2001, , C-389/99 (Rundgren)

Inhoudsindicatie

Toepasselijkheid Verordening 1408/71 en 1612/68, Premieheffing door woonstaat over ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald door andere lidstaat, Noords Verdrag betreffende sociale zekerheid

Samenvatting

1. Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij Verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983, ten tijde van…

Verder lezen
Terug naar overzicht