USZ 2002/330, HvJ EG 03-10-2002, , 347/00 (arrest Barreira Pérez)

Inhoudsindicatie

Vaststelling pensioenrechten, Tijdvakken verzekering vervuld vóór intreden verzekerde gebeurtenis, Tijdvakken fictieve premiebetaling

Samenvatting

1. Artikel 1 sub r van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 december 1996, moet aldus worden uitgelegd, dat bonificatietijdvakken als bedoeld in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht