USZ 2002/73, CRvB 05-02-2002, , 99/848 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheidstoename, Amber, Overgangsrecht

Samenvatting

De rechtbank heeft overwogen dat het ontbreken van overgangsrecht met zich brengt dat met de inwerkingtreding van de artikelen 32a van de AAW en 43a van de WAO per 29 december 1995, degenen wier uitkering minder dan vijf jaar daarvoor was ingetrokken én die vanwege dezelfde ziekteoorzaak weer uitvallen én die op dat moment de wachttijd van vier weken reeds hadden doorlopen, per die datum recht hebben op heropening van de (ingetrokken) uitkering. Een andere uitleg is naar het…

Verder lezen
Terug naar overzicht