USZ 2003/154, CRvB 11-03-2003, , 01/5132 WAO

Inhoudsindicatie

Voorschot WAO, Niet-tijdig beslissen, Niet opkomen, Gevolgen niet-tijdig beslissen in kader bezwaar tegen reëel besluit

Samenvatting

1. Het beleid als neergelegd in het met ingang van 14 juli 1999 in werking getreden Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong van 10 augustus 20000, acht de Raad niet onaanvaardbaar.

2. De Raad stelt vast, en gedaagde heeft dit ook erkend, dat het primaire besluit op appellants (tijdige) aanvraag is genomen in strijd met het…

Verder lezen
Terug naar overzicht