USZ 2003/256, HvJ EG 03-07-2003, , C-156/01 (arrest Van der Duin/Van Wegberg)

Inhoudsindicatie

Pensioentrekker, Medische behandeling, Toestemming, Bevoegde lidstaat, Bevoegd orgaan

Samenvatting

1. Art. 21 lid 1 sub c en i verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, moet aldus worden uitgelegd dat het ook van toepassing is op een rechthebbende op een pensioen of rente en zijn gezinsleden die wonen in een andere lidstaat dan de lidstaat die…

Verder lezen
Terug naar overzicht