USZ 2004/101, HvJ EG 04-12-2003, , C-92/02 (Kristiansen)

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van werknemers, Communautaire regeling werkloosheidsuitkeringen, Aanvullend karakter, Anticumulatiebepaling, Non-discriminatie, Postdoctorale functie, Toegang tot nationale werkloosheidsverzekering

Samenvatting

1. Uit artikel 28 bis, lid 1, tweede alinea, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen vloeit voort dat de communautaire regeling inzake werkloosheidsuitkeringen een aanvullend karakter heeft ten opzichte van de regelingen van de lidstaten. Daaraan mag geen afbreuk worden gedaan bij de toepassing van de regeling inzake werkloosheidsuitkeringen van een lidstaat, en…

Verder lezen
Terug naar overzicht