USZ 2005/133, HvJ EG 16-12-2004, , C-293/03 (arrest My)

Inhoudsindicatie

Vervroegd rustpensioen, EG-ambtenaar, Inaanmerkingneming van tijdvakken van werkzaamheden bij EG

Samenvatting

De Belgische Rijksdienst voor Pensioenen heeft geweigerd om de door betrokkene in dienst van een instelling van de EG vervulde beroepsloopbaan in aanmerking te nemen voor het ontstaan van een recht op een Belgische vervroegd rustpensioen. Het hof overweegt dat ambtenaren van de EG niet kunnen worden aangemerkt als werknemers in de zin van Vo. 1408/71 aangezien er op hen niet een nationale wettelijke regeling op het gebied van de sociale zekerheid van toepassing is…

Verder lezen
Terug naar overzicht