USZ 2005/395, EHRM 06-07-2005, , 65731/01, 65900/01 (Stec e.a.)

Inhoudsindicatie

Eigendom, Niet uit premie gefinancierde uitkering, Ontvankelijkheidsbeslissing

Samenvatting

Klagers waren slachtoffers van een arbeidsongeval en ontvingen een ‘reduced earnings allowance’ (REA), welke uitkering wordt gefinancierd uit belastingen. Bij wet werd bepaald dat alle mannelijke REA-gerechtigden die op 10 april 1989 de 70-jarige leeftijd hadden bereikt en de vrouwelijke REA-gerechtigden die op voornoemde datum de 65-jarige leeftijd hadden bereikt, hun REA-uitkering behielden. Alle andere REA-gerechtigden ontvingen een retirement allowance (RA) vanaf het…

Verder lezen
Terug naar overzicht