USZ 2008/57, No 14-12-2007, , 2007/307

Inhoudsindicatie

Loonheffingstarief, Berekeningsmethode jaarloon, Verrekening WAO-recht met eerder ontvangen WW- en WWB-uitkering

Samenvatting

Samenvatting: Verzoeker had met terugwerkende kracht recht op een WAO-uitkering. Een deel van zijn WAO-recht diende verrekend te worden met een eerder ontvangen WW- en WWB-uitkering. Na verrekening had verzoeker nog recht op een nabetaling. Op deze nabetaling paste het UWV een bijzonder loonheffingstarief toe. Dit diende het UWV te doen volgens de geldende fiscale wet- en regelgeving. Het UWV hanteerde…

Verder lezen
Terug naar overzicht