USZ 2011/220, HvJ EU 22-06-2011, , C-399/09

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van werknemers, Tussen twee lidstaten vóór hun toetreding tot Europese Unie gesloten overeenkomst betreffende sociale zekerheid, Voor inaanmerkingneming van vervulde verzekeringstijdvakken bevoegde lidstaat, Uitsluitend aan in lidstaat woonachtige onderdanen van deze lidstaat toegekende aanvulling op uitkering

Samenvatting

Essentie en samenvatting: 1. Het bepaalde in deel A, punt 6, van bijlage III bij verordening (EEG) nr. 1408/71, gelezen in samenhang met art. 7 lid 2 sub c daarvan, verzet zich niet tegen een nationale regel…

Verder lezen
Terug naar overzicht