USZ 2012/37, HvJ EU 15-12-2011, , C-257/10

Inhoudsindicatie

Migrerende werknemers, Onderdaan van lidstaat die beroepsactiviteit in Zwitserland heeft uitgeoefend, Terugkeer naar land van herkomst

Samenvatting

Essentie en samenvatting: 1. Art. 8 sub c Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, die op 21 juni 1999 te Luxemburg is ondertekend, en art. 72 Verordening nr. 1408/71 moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer de wetgeving van een lidstaat het voordeel van een gezinsbijslag…

Verder lezen
Terug naar overzicht