USZ 2013/22, HvJ EU 22-11-2012, , C-385/11

Inhoudsindicatie

Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, Premiegebonden ouderdomspensioen, Gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers, Indirecte discriminatie op grond van geslacht

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Art. 4 Richtlijn 79/7/EEG moet aldus worden uitgelegd dat het zich in omstandigheden als die in het hoofdgeding verzet tegen een regeling van een lidstaat die van deeltijdwerkers, in overgrote meerderheid vrouwen, een proportioneel langere periode van premiebetaling verlangt dan van voltijdwerkers om eventueel in aanmerking te komen voor een premiegebonden ouderdomspensioen waarvan het bedrag naar rato van…

Verder lezen
Terug naar overzicht