USZ 2016/438, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2730, 201508042/2/A3 (met annotatie van prof. mr. T. Barkhuysen en mr. P.M.J.J. Swagemakers)

Inhoudsindicatie

Vrijstelling griffierecht, Broninhouding, Loonbeslag, Vakantiegeld, Misbruik van recht

Samenvatting

Essentie: Indien de bestuursrechter tot het oordeel komt dat een rechtzoekende misbruik van recht maakt, kan hij een beroep op betalingsonmacht afwijzen, ook al blijkt dat het inkomen van die rechtzoekende minder bedraagt dan 90 procent van de voor een alleenstaande geldende (maximale) bijstandsnorm.

Samenvatting: Indien de schriftelijke verklaring van een rechtzoekende inhoudt dat de inkomensgegevens niet meer actueel zijn, dan dient hij zijn verklaring met bewijsstukken, waaronder…

Verder lezen
Terug naar overzicht