USZ 2017/207, CRvB 04-04-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1242, 16/3178 PW (met annotatie van H.J. Simon)

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid hoger beroep, Indienen beroepschrift met faxbericht, Onderzoek binnen de CRvB, Vaste werkwijze voor faxberichten

Samenvatting

Essentie: Dat de overheid is overgegaan op digitale telefoon- en faxnummers betekent niet dat de rechtspraak over de verzending van stukken per fax is gewijzigd. Gelet op de vaste werkwijze binnen de Raad ten aanzien van ontvangen faxen en bij gebreke van storingen in het faxverkeer of Outlook kan de ontvangst van het bij faxbericht verzonden hoger beroepschrift redelijkerwijs worden betwijfeld.

Samenvatting: Vaststaat dat het bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht