USZ 2017/346, EHRM 18-10-2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD002110707, 21107/07 (met annotatie van H.J. Simon)

Inhoudsindicatie

Strafprocedure wegens aanzetten tot bedreiging, Ontslag uit functie op die grond, Bestrijding ontslag en vordering schade, Vrijspraak in strafprocedure wegens gebrek aan bewijs, Afwijzing in hoogste aanleg van vordering in ontslagprocedure, Beroep op onschuldpresumptie, Link tussen straf- en ontslagprocedure, Schending art. 6 lid 2 EVRM

Samenvatting

Essentie: Het EHRM (hof) stelt vast dat het arbeidsgerecht zijn redengeving in belangrijke mate heeft gebaseerd op het strafrechtelijk dossier, met als conclusie dat betrokkene zich schuldig had gemaakt aan aanzetten

Verder lezen
Terug naar overzicht