USZ 2017/378, Hoge Raad 11-08-2017, ECLI:NL:HR:2017:1612, 17/00877

Inhoudsindicatie

Langs elektronische weg gemaakt bezwaar, Niet voldaan aan eisen art. 2:15 Awb, Kennelijke weigering om op bezwaar te beslissen, Herstel verzuim

Samenvatting

Essentie: Bezwaarschrift welke niet voldoet aan de eisen van art. 2:15 Awb. Met de regeling in art. 6:6 Awb is niet verenigbaar dat de heffingsambtenaar weigert een zodanig bezwaarschrift in behandeling te nemen zonder dat hij een termijn voor herstel van dit verzuim heeft gesteld.

Samenvatting: Het door belanghebbende langs elektronische weg gemaakte

Verder lezen
Terug naar overzicht