Valt voorlopige teruggave inkomstenbelasting in ontbonden huwelijksgemeenschap? (2007.51.2005)


Bespreking uitspraak Hoge Raad 14 september 2007, LJN BA6244. Man en vrouw zijn van de echt gescheiden waardoor de wettelijke gemeenschap van goederen is ontbonden.
Volgens het principale middel van de man heeft het Hof ten onrechte geoordeeld dat het door de vrouw van de gezamenlijke spaarrekening opgenomen bedrag (ruim 27.000 euro) niet behoeft te worden verrekend bij de verdeling. Volgens de man moet het bedrag op de door de partijen overeengekomen peildatum nog tot het huwelijksvermogen worden gerekend en miskent het Hof art. 1:…

Verder lezen