Vanaf 1 januari 2001 persoonsgebonden aftrek (2000.29.3259)


Vanaf 1 januari 2001 doet het begrip persoonsgebonden aftrek zijn intrede. Het gaat grosso modo om aftrekposten die onder de huidige Wet IB 1964 worden gerangschikt onder de persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en aftrekbare giften. Maar niet alle aftrekposten komen in het lijstje van persoonsgebonden aftrek terug, zoals de aftrek van consumptieve rente en de uitgaven voor levensonderhoud aan verwanten van 27 jaar en ouder.

Uitgaven die betrekking hebben op een monumentenpand worden straks als persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen. Er moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen panden die…

Verder lezen