Vaststelling en herziening van de erfpachtcanon (2006.04.2207)


Bespreking van de wijze van vaststelling en herziening van de canon bij erfpacht in de landbouw. Binnen de landbouw vallen drie categorieën van ‘ grondrechten’ te onderscheiden: eigendom, pacht en erfpacht. Erfpacht kan voor agrarische ondernemers een aantrekkelijk alternatief zijn voor eigendom en pacht, waarbij vooral de alternatieve mogelijkheden van financiering van belang zijn. Het recht van erfpacht kan met hypotheek worden bezwaard en worden vervreemd.

Partijen zijn vrij in het vaststellen van de canon. Om te voorkomen dat de erfpacht onder de dwingend-rechtelijke…

Verder lezen