Vereiste van een woonplaats in Frankrijk voor verkrijging van gehandicaptenuitkering vormt geen verboden discriminatie


EHRM 28 februari 2017, nr. 41069/11, ECLI:CE:ECHR:2017:0228DEC004106911, Gouri t. Frankrijk

De zaak Gouri t. Frankrijk gaat over een Algerijnse vrouw die een Frans weduwepensioen voor gehandicapten ontving. In 2006 vroeg zij een aanvullende uitkering met terugwerkende kracht tot 1993 aan. Dit verzoek werd afgewezen, omdat zij niet voldeed aan het vereiste dat zij haar woonplaats in Frankrijk had. Zij leefde in Algerije. Hierover heeft zij een klacht gebracht voor het EHRM. Het EHRM…

Verder lezen
Terug naar overzicht