Verkoopbeleid agrarische domeinen 1995-1998 vrijwel ongewijzigd voortgezet (1995.2535)


Het verkoopbeleid van agrarische domeingronden en -gebouwen wordt, blijkens een brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer, in deze kabinetsperiode ten opzichte van de jaren 1990-1994 in grote lijnen voortgezet. Op enkele onderdelen is echter het voorgenomen beleid enigszins gewijzigd. Zo zullen de agrarische pachterswoningen en bedrijfsgebouwen in Zuidelijk Flevoland worden verkocht op basis van taxatie van de vrije verkeerswaarde door externe deskundigen, waarbij als uitgangspunt geldt dat kan worden gekocht voor 80% van de vrije waarde. De duur van het verrekenbeding…

Verder lezen